spin

spin İng. spin

Proton, elektron gibi temel parçacıkların parçacık ekseni etrafında dönmesi.


spin İng. spin

Bir temel parçacığın devinim süresi.


spin için benzer kelimeler


spin, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'p', 'i', 'n', şeklindedir.
spin kelimesinin tersten yazılışı nips diziliminde gösterilir.