elektron spin rezonans

elektron spin rezonans İng. electron spin resonance

Elektronun kendi ekseni etrafında dönme (spin) hareketinin, kuvvetli bir dış manyetik alanda iki ayrı enerji seviyesine sahip olması esasına dayanan spektroskopik teknik.


elektron spin rezonans için benzer kelimeler


elektron spin rezonans, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'e', 'k', 't', 'r', 'o', 'n', ' ', 's', 'p', 'i', 'n', ' ', 'r', 'e', 'z', 'o', 'n', 'a', 'n', 's', şeklindedir.
elektron spin rezonans kelimesinin tersten yazılışı snanozer nips nortkele diziliminde gösterilir.