ster

ster Fr. stère

a. Yığın durumundaki yakacak odun için kullanılan, bir metreküpe eşit hacim ölçüsü birimi.


ster-, stero- İng. ster-, stereo-

Latince stereos (katı) kelimesinden gelen, maddenin “katı” ve “üç boyutlu” olduğunu gösteren bir ön ek.


ster, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 't', 'e', 'r', şeklindedir.
ster kelimesinin tersten yazılışı rets diziliminde gösterilir.