steroit üretimi baskılayıcıları

steroit üretimi baskılayıcıları İng. steroit synthesis inhibitors

Adrenal korteks hiperfonksiyonlarının tedavisinde kullanılan metirapon, aminoglutetimid ve mitotan gibi ilaçlar.


steroit üretimi baskılayıcıları için benzer kelimeler


steroit üretimi baskılayıcıları, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 't', 'e', 'r', 'o', 'i', 't', ' ', 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'm', 'i', ' ', 'b', 'a', 's', 'k', 'ı', 'l', 'a', 'y', 'ı', 'c', 'ı', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
steroit üretimi baskılayıcıları kelimesinin tersten yazılışı ıralıcıyalıksab imiterü tiorets diziliminde gösterilir.