steroizomer

steroizomer İng. stereoisomer

Bir molekülü oluşturan atom veya grupların uzayda değişik konumlarda bulunmalarıyla oluşan cis-trans izomerleri ve optik izomerler gibi izomerler.


steroizomer, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 't', 'e', 'r', 'o', 'i', 'z', 'o', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
steroizomer kelimesinin tersten yazılışı remoziorets diziliminde gösterilir.