stop valf

stop valf, -fi

a. Sıhhi tesisatta suyu kesmeye yarayan contalı vana.


stop valf için benzer kelimeler


stop valf, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 't', 'o', 'p', ' ', 'v', 'a', 'l', 'f', şeklindedir.
stop valf kelimesinin tersten yazılışı flav pots diziliminde gösterilir.