şu takdirde

şu takdirde

zf. Şu durumda, şöyle olunca.


şu takdirde için benzer kelimeler


şu takdirde, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'u', ' ', 't', 'a', 'k', 'd', 'i', 'r', 'd', 'e', şeklindedir.
şu takdirde kelimesinin tersten yazılışı edridkat uş diziliminde gösterilir.