aksi takdirde

aksi takdirde

zf. Aksi hâlde.


aksi takdirde için benzer kelimeler


aksi takdirde, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 's', 'i', ' ', 't', 'a', 'k', 'd', 'i', 'r', 'd', 'e', şeklindedir.
aksi takdirde kelimesinin tersten yazılışı edridkat iska diziliminde gösterilir.