aksi hâlde

aksi hâlde

zf. Yoksa, öyle olmazsa, aksi takdirde: “Aksi hâlde, koşulların ve ilişkilerin verimsizliğini izleyiciye nasıl algılatırız?” -A. Ağaoğlu.


aksi hâlde için benzer kelimeler


aksi hâlde, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 's', 'i', ' ', 'h', 'â', 'l', 'd', 'e', şeklindedir.
aksi hâlde kelimesinin tersten yazılışı edlâh iska diziliminde gösterilir.