subepidermal veziküler ve püstüler dermatitis

subepidermal veziküler ve püstüler dermatitis İng. subepidermal vesicular and pustular dermatitis

Epidermisteki bazal hücrelerinin hidropik dejenerasyonu, dermisle epidermis ayrılması, şiddetli subepidermal ödem veya hücresel infiltrasyon ve bazal zarının bozukluğuyla birlikte görülen şiddetli interselüler ödeme bağlı oluşan deri yangısı.


subepidermal veziküler ve püstüler dermatitis için benzer kelimeler


subepidermal veziküler ve püstüler dermatitis, 45 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'u', 'b', 'e', 'p', 'i', 'd', 'e', 'r', 'm', 'a', 'l', ' ', 'v', 'e', 'z', 'i', 'k', 'ü', 'l', 'e', 'r', ' ', 'v', 'e', ' ', 'p', 'ü', 's', 't', 'ü', 'l', 'e', 'r', ' ', 'd', 'e', 'r', 'm', 'a', 't', 'i', 't', 'i', 's', şeklindedir.
subepidermal veziküler ve püstüler dermatitis kelimesinin tersten yazılışı sititamred relütsüp ev relükizev lamredipebus diziliminde gösterilir.