sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi

sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi İng. bovine infectious pustular vulvovaginitis

Herpesviridae ailesi, Alphahepresvirinae alt ailesinde bulunan sığır herpesvirüs 1’in boğalarda penis ve prepusyumda, ineklerde vajina ve vulvada püstül oluşumuyla ve gebe hayvanlarda yavru atmayla belirgin çok bulaşıcı hastalık, çiftleşme egzantemi, enfeksiyöz püstülar vulvovajinitis, veziküler vajina yangısı, İPV, sığırların veziküler çiftleşme egzantemi. Enfeksiyon koyun ve keçilere de vajina yangısına yol açar.


sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi için benzer kelimeler


sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi, 44 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'ğ', 'ı', 'r', 'l', 'a', 'r', 'ı', 'n', ' ', 'b', 'u', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'p', 'ü', 's', 't', 'ü', 'l', 'e', 'r', ' ', 'v', 'u', 'l', 'v', 'o', 'v', 'a', 'j', 'i', 'n', 'i', 't', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi kelimesinin tersten yazılışı isitinijavovluv relütsüp ıcışalub nıralrığıs diziliminde gösterilir.