sığırların bulaşıcı servikovajinitis ve epididimitisi

sığırların bulaşıcı servikovajinitis ve epididimitisi İng. infectious bovine cervicovaginitis and epidydimitsi

İneklerde kronik salpingitis, hidrosalpinks ve bursal yapışmalar ve boğalarda interstisyel epididimisle belirginleşen ve kısırlığa neden olan, cinsel temasla bulaşan, sadece Güney Afrika’da görülen bir Herpesvirüs-4 enfeksiyonu, epivag, epivajinitis.


sığırların bulaşıcı servikovajinitis ve epididimitisi için benzer kelimeler


sığırların bulaşıcı servikovajinitis ve epididimitisi, 53 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'ğ', 'ı', 'r', 'l', 'a', 'r', 'ı', 'n', ' ', 'b', 'u', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 's', 'e', 'r', 'v', 'i', 'k', 'o', 'v', 'a', 'j', 'i', 'n', 'i', 't', 'i', 's', ' ', 'v', 'e', ' ', 'e', 'p', 'i', 'd', 'i', 'd', 'i', 'm', 'i', 't', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
sığırların bulaşıcı servikovajinitis ve epididimitisi kelimesinin tersten yazılışı isitimididipe ev sitinijavokivres ıcışalub nıralrığıs diziliminde gösterilir.