sığırların bulaşıcı rinotrakeitisi

sığırların bulaşıcı rinotrakeitisi İng. infectious bovine rhinotacheitis

Sığırların üst solunum yolları, trahea ve konjunktivada yangısal lezyonlarla belirgin, sığır herpesvirüs Tip-I tarafından oluşturulan, akut ve bulaşıcı bir hastalığı, enfeksiyöz sığır rinotrakeitisi, İBR, kırmızı burun hastalığı, koyital ekzantem, koyital vezikular egzantem.


sığırların bulaşıcı rinotrakeitisi için benzer kelimeler


sığırların bulaşıcı rinotrakeitisi, 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'ğ', 'ı', 'r', 'l', 'a', 'r', 'ı', 'n', ' ', 'b', 'u', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'r', 'i', 'n', 'o', 't', 'r', 'a', 'k', 'e', 'i', 't', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
sığırların bulaşıcı rinotrakeitisi kelimesinin tersten yazılışı isitiekartonir ıcışalub nıralrığıs diziliminde gösterilir.