şuna balığı

şuna balığı

Bir çeşit yassı balık.


şuna balığı için benzer kelimeler


şuna balığı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'u', 'n', 'a', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
şuna balığı kelimesinin tersten yazılışı ığılab anuş diziliminde gösterilir.