suñgu sunmak

suñgu sunmak

Armağan etmek.


suñgu sunmak için benzer kelimeler


suñgu sunmak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'u', 'ñ', 'g', 'u', ' ', 's', 'u', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
suñgu sunmak kelimesinin tersten yazılışı kamnus ugñus diziliminde gösterilir.