onayına sunmak

onayına sunmak

tasdike arz edilmek: “... olağanüstü hâl ilanına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmî Gazete'de yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.” -Anayasa.


onayına sunmak için benzer kelimeler


onayına sunmak, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'n', 'a', 'y', 'ı', 'n', 'a', ' ', 's', 'u', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
onayına sunmak kelimesinin tersten yazılışı kamnus anıyano diziliminde gösterilir.