sunmak

sunmak, -ar

(-i, -e) 1. Bir büyüğe veya nezaket gereğince bir kimseye bir şeyi vermek, arz etmek, yollamak, göndermek, takdim etmek: “Bu küçük hadiseyi devlet adamlarımıza bir müşahede olarak sunuyorum.” -B. Felek. 2. Tanıtmak, bilgi vermek amacıyla çeşitli yöntemler kullanarak bir konuyu dinleyenlere aktarmak. 3. Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı takdim etmek.


sunmak

1.Dokunmak, elini uzatmak, uzanmak. 2.Kedi, köpek ve benzeri hayvanlar yiyeceğe uzanmak, dokunmak. 3.Uzatmak, tutmak, ağırlamak.


sunmak

1.Güreşe tutuşmak, güreşmek. 2.Saldırmak, elde etmek için arkasından koşmak.


sunmak

Havlamak : Bu gece Hasan ağanın köpekleri çok sunuyordu.


sunmak

1.Hava kabarcığı sönmek, patlamak. 2.Neşesi kaçmak.


sunmak

Yemeğe elini uzatmak, dokunmak.


sunmak İng. submit
sunmak

arzetmek.


sunmak

1. Uzatmak. 2. El uzatmak, uzanmak. 3. Saldırmak, hamle etmek, hücum etmek.


sunmak için benzer kelimeler


sunmak, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'u', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
sunmak kelimesinin tersten yazılışı kamnus diziliminde gösterilir.