İçinde ON geçen kelimeler

İçinde ON geçen kelimeler 12457 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ON geçen kelimeler

25 harfli

`önce-sonra` deney düzeni, (birine) açık bono vermek, (birini) on paralık etmek, 2-aminoetanesulfonik asit, Abel interpolâsyon serisi, adam (âdem) tonuna girmek, Adenovirüs enfeksiyonları, Afrika Ekonomik Topluluğu, allojenik transplantasyon, anahat tehlike fonksiyonu, anatipestifer enfeksiyonu, Anderson-Darling sınaması, Anderson-Hsiao tahmincisi, anestezi sonrası miyopati, antlaşmaların onaylanması, apertura sinum frontalyum, Arap taylarının pnömonisi, armudun önü, kirazın sonu, arterya koronarya dekstra, Artık Gıda Maddeleri Fonu, asetik asit fermantasyonu, ...

24 harfli

Acrocephalus melanopogon, adventisyal plasentasyon, Afrika İktisat Komisyonu, Aix-la-Chapelle kongresi, akciğer perküsyon sahası, akciğer strongiloidozisi, aktarım fonksiyon modeli, Allah son gürlüğü versin, Allah sonunu hayır etsin, Altıncı Koalisyon savaşı, aluminyum amonyum sülfat, amonyak temelli atmosfer, Amoroso-Robinson formülü, antibiyotik sonrası etki, antidiüretik hormon, ADH, Aphyosemion occidentalis, Arellano-Bond tahmincisi, Ascarididaenfeksiyonları, Astrovirusenfeksiyonları, atardamar içi enjeksiyon, atomik emisyon fotometri, ...

23 harfli

adenohipofiz hormonları, Afrika Birliği Kongresi, Aftalion'un para kuramı, ağırlık özekli konaçlar, ağzı dolu dolu konuşmak, aktivasyon ileti süresi, alt kadmiyum nötronları, Angiostrongylus vasorum, antagonistik simbiyozis, antiterminasyon faktörü, Aphyosemion flamentosum, arama sonuçları listesi, arkkotanjant fonksiyonu, Armillifer moniliformis, aromatik hidrokarbonlar, aromatik sülfon asitler, asit iyonlaşma sabitesi, asitesli hepatonefritis, aşı sonrası ensefalitis, ateromatöz dejenerasyon, Atom Enerjisi Komisyonu, ...

22 harfli

(birinin) konuğu olmak, abecesel konu kataloğu, Abel-Poisson integrali, absorpsiyon filtreleri, Abu Dabi Kalkınma Fonu, ad valorem sübvansiyon, Addis Ababa konferansı, Afrika ulusal kongresi, agangliyonik megakolon, akaryakıt tüketim fonu, akciğer hipertansiyonu, akondroplastik cücelik, akşamdan sonra merhaba, alt harmonik fonksiyon, alûvyonlaşma, lığlanma, alveoler epitelizasyon, amperometrik titrasyon, anitilasyon radyasyonu, anteriyor prezantasyon, Aphyosemion bivittatum, Aphyosemion nigerianum, ...

21 harfli

1-hidroksi-2-propanon, Abel-Goncharov serisi, Abel-Poisson dönüşümü, abortif transdüksiyon, absorbsiyon bozukluğu, absorbsiyon spektrumu, absorpsiyon spektrumu, Abu Dabi Gelişme Fonu, Acantholabrus palloni, adım tepki fonksiyonu, adrenerjik agonistler, Aeromonas salmonicida, ağ konuk oturumu açma, Ainovirüs enfeksiyonu, akciğer habronemozisi, akciğer resüsitasyonu, akronematik flagellum, aksiyona dayanan oyun, aktif çaba operasyonu, akut mide dilatasyonu, albümin dejenerasyonu, ...

20 harfli

abomazum dilatasyonu, Aeromonas hydrophila, Afrika Kalkınma Fonu, afyonu başına vurmak, ağdık ağdık konuşmak, akantoşeilonemiyozis, akciğer ventilasyonu, aklı sonradan gelmek, akut evre reaksiyonu, Algeciras Konferansı, alimenter indigesyon, alkolik fermantasyon, allogenetik plankton, Alman konfederasyonu, Almon gecikme modeli, Alocinma longicornis, alüvyon maden yatağı, alveoler ventilasyon, amonyak zehirlenmesi, ana baba generasyonu, analitik fonksiyonel, ...

19 harfli

A tipi yatırım fonu, AB Bakanlar Konseyi, abdominal palpasyon, abuk sabuk konuşmak, açık saçık konuşmak, adipokinetik hormon, adipökinetik hormon, Afyonkarahisarlılık, ağzı olan konuşuyor, akaryakıt istasyonu, aksiyon potansiyeli, aktivasyon enerjisi, alizarin monofosfat, alkil aril sülfonat, alkol fermantasyonu, alkol fermentasyonu, allotransplantasyon, alüvyonlu dağ eteği, amidokapronik asidi, amonyak bakterileri, anti personel mayın, ...

18 harfli

abomazum torsiyonu, abortif enfeksiyon, absorpsiyon cihazı, açık borusal kolon, açık konut darlığı, açık pastörizasyon, açısal dispersiyon, ad hoc komisyonlar, âdem tonuna girmek, ağırlık fonksiyonu, akrozom reaksiyonu, aksoaksonik sinaps, aktarım fonksiyonu, aktif immünizasyon, aktivasyon hormonu, akyuvar inklüzyonu, allogen süksesyonu, allosterik kontrol, alopesia konjenita, alöron tanecikleri, Amphistoma conicum, ...

17 harfli

a contrario yorum, Acanthocheilonema, Addison hastalığı, adrenal hormonlar, aglütinasyon test, akronematik kamçı, aktinik radyasyon, allokronik türler, Althea operasyonu, altkavuşma konumu, alüvyon yelpazesi, Amazona amazonica, Amerikan kongresi, aminonitrotiyazol, amonyak muamelesi, ampirik fonksiyon, ampütasyon nöromu, Ancistrodon halys, andiferensiyasyon, Andrias japonicus, Andronovo kültürü, ...

16 harfli

(vipond) belgesi, aboneli kitaplık, Acinonyx jubatus, Aclnonyx jubatus, açık kompozisyon, açılış konuşması, Adana Konferansı, Addisonhastalığı, Aelurostrongylus, Aequidens maroni, Aeromonas caviae, Aeromonas sobria, Afyonkarahisarlı, aksonal distrofı, alan ekonomileri, alarm reaksiyonu, Alburnus orontis, aleuron tabakası, alloimmünizasyon, alûvyonlu, lığlı, alveoli pulmonis, ...

15 harfli

`sonra` gözlemi, 1-kloronaftalin, 2,3-pentandiyon, abstraksiyonist, abstraksiyonizm, adezyon kuvveti, Aedes melanimon, afin fonksiyonu, Afyon savaşları, afyonu patlamak, ağrı palpasyonu, ağrı perküsyonu, Airy fonksiyonu, akciğer şarbonu, akelli jibonlar, akut enfeksiyon, aldonik asitler, alıkonma süresi, alıkonulabilmek, Almon gecikmesi, amaçlı mutasyon, ...

14 harfli

Acheson kararı, açı fonksiyonu, açık fonksiyon, açış konuşması, Adonis türleri, Aedes simpsoni, afet istasyonu, afin fonksiyon, Afyonkarahisar, agangliyonozis, aklimatizasyon, akondrogenezis, akson taşıması, aksonal iletim, aksonla taşıma, akut enflasyon, alan ekonomisi, alarm feromonu, alfa filokinon, alıcı donatısı, alıkonulabilme, ...

13 harfli

Acheson planı, açık konuşmak, açık pozisyon, açık uçlu fon, adezyon plağı, african ebony, Afyon kaymağı, ah alan onmaz, ak elli gibon, ak-elli jibon, akson dalları, aldosteronizm, aldosteronüri, alım opsiyonu, allantokoryon, altaltı oniki, amniyonsuzlar, amonifikasyon, amplification, amplifikasyon, anason güvesi, ...

12 harfli

AB uyum fonu, ABD kongresi, abisiyal zon, abolisyonist, abramis zonu, abstraksiyon, açık ekonomi, Addison çörü, adenokondrom, aeroplankton, afyon bıçağı, afyon çekmek, afyon sakızı, afyon yutmak, agangliyonik, aglutinasyon, aglütinasyon, Aglyphodonta, agonist ilaç, akondroplazi, akreditasyon, ...

11 harfli

-oksilakton, A tipi bono, abiyoseston, abone etmek, abone olmak, absonlaınak, absorbsiyon, absorpsiyon, adsorpsiyon, adspeksiyon, afıyonlular, afyonkeşlik, afyonlanmak, agronülosit, ağız onarım, ağız sifonu, akomodasyon, akordiyoncu, akronematik, akümülasyon, alçalan ton, ...

10 harfli

A tipi fon, abduksiyon, aberrasyon, adaptasyon, adduksiyon, adveksiyon, afotik zon, afyon ruhu, afyonlamak, afyonlanma, aglütisyon, agregasyon, aklimasyon, Akma beton, akordeoncu, akrokordon, aksonapati, aktivasyon, aldosteron, alıkonulma, altın fonu, ...

9 harfli

aberasyon, ablefaron, aborsiyon, abrazonlu, acı yonca, açık bono, açık onam, açık onay, adi yonca, Aeromonas, afyonlama, Agamemnon, agamogoni, agonistik, Ağaçkonak, ağniyemon, ahreç don, ajitasyon, Akçakonak, akontiyum, akordiyon, ...

8 harfli

abandone, ablasyon, abonelik, abrazyon, açık ton, afyonkeş, afyonsal, agronomi, ağ konak, ağ tonoz, ağ yonca, ağır ton, akdoncak, akonitaz, akonitin, akonitum, akordeon, akresyon, aksonema, al yonca, Alakonak, ...

7 harfli

abalone, abonman, adezyon, adisyon, afyonlu, agamont, agonist, ağtonoz, Akkonak, akkondu, akronim, akrozon, aksiyon, aksonal, aksonem, alamyon, Alevron, alüvyon, ammonit, amniyon, amonemi, ...

6 harfli

-trion, abadon, abahon, abalon, abohon, action, adonik, afıyon, afiyon, afokon, afukon, agonat, agonik, aksona, al don, alöron, amazon, anason, anemon, angona, ankona, ...

5 harfli

-onik, abone, abson, afgon, afkon, afoni, afyon, agoni, ahpon, akdon, akont, akron, akson, alkon, alonj, alyon, amnon, andon, ankon, anons, anyon, ...

4 harfli

agon, bone, bonk, bono, boon, conp, çona, çonç, çont, çonu, dona, done, donk, dono, donu, Fong, foni, fons, font, fonu, fonü, ...

3 harfli

bon, con, çoñ, don, fon, gon, hon, kon, mon, ona, ôñe, onk, ons, pon, son, ton, yon, zoñ

2 harfli

Kelime Ara