ON ile başlayan kelimeler

ON ile başlayan veya başında ON olan kelimeler 510 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre ON ile başlayan kelimeler

25 harfli

onaltılı sayılama dizgesi, Oncorhynchus tschawytscha, onikili sayıtlama dizgesi

24 harfli

On dördüncü Louis üslûbu, on iki telli cennet kuşu

23 harfli

On beşinci Louis üslûbu, on ikilikçil (bağırsak), ondabirlikler genişliği, oniki-telli cennet kuşu

22 harfli

Oncorhynchus gorbuscha, oniki telli cennetkuşu, oniki-parmak bağırsağı, onlu sayıtlama dizgesi

21 harfli

on iki parmak barsağı, on parmağında on kara, on sekiz sekiz çeliği, onaltılı sayı sistemi, onbirinci tür dağılım, Onchocerca caecutiens, Onchocerca cervicalis, onikiparmak bağırsağı, onikiparmak bağırsağı, onlu sayılama dizgesi, Ontarino ensefalitisi

20 harfli

ona buna dil uzatmak, onaylanmazlık sınırı, onaylanmış enflasyon, Oncopeltus fasciatus, Oncorhynchus kisutch, ondalık ölçü dizgesi, ondalık sekme durağı, onikinci tür dağılım

19 harfli

on bir kere yüz bin, Onchocerca volvulus, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus mykiss, ondabirler basamağı, onlu sayılar kümesi, onluk direnç kutusu, onuruna yedirememek

18 harfli

on bir metre ödeği, Onchocerca gibsoni, Oncorhynchus nerka, onuncu tür dağılım, onur kupası yarışı

17 harfli

on bir metre yeri, ona göre hava hoş, oñat düşmez olmak, Oncorhynchus keta, ondi dumana bindi, onkofetal antijen, onkofetal protein, onlu sayı dizgesi, onomatopik kelime

16 harfli

on çizgili yılan, on ikilik yalımı, on kerre yüz biñ, on-çizgili yılan, onaltılı sayamak, onarılmış ırklar, ondalık gösterim, ondalık hizalama, ondalık karakter, ondalık sekmeler, ontolojik mantık, onuruna dokunmak

15 harfli

on para etmemek, onama belgeleri, onamsız görüşme, onarılamaz hata, onayı kaldırmak, onaylattırılmak, onda-bir normal, ondalık ayırıcı, ondalık basamak, ondalık işareti, ondalık virgülü, ondan kereciime, one way picking, ongun besi suyu, onkent kadıları, onlay greftleme, ontolojik kanıt

14 harfli

on iki sütunlu, onarılmaz hata, onaşımlı silim, onay markaları, onayına sunmak, onaylatabilmek, onaylattırılma, onaylayabilmek, onaylı satımca, Oncicola canis, ondalık açılım, ondalık bölümü, ondalık hizalı, ondalık sistem, ongun besisuyu, onkomirasidyum, onkotik basınç, onu bunu bırak, onuncu ağırlık, onursal başkan

13 harfli

on beş günlük, on parasızlık, onama kredisi, onamlı ilişki, onarım görmek, onarım işliği, onarma macunu, oñat düşmemek, onaylatabilme, onaylattırmak, onaylayabilme, ondalık değer, ondalık kesir, ondört yapmak, ongun heykeli, Ongunbesisuyu, onikili dizge, oñurga kemiği, oñurga sünüğü, onurlandırmak

12 harfli

on ayaklılar, on milyonluk, on-ayaklılar, on-off olayı, on'lar grubu, onamlı yargı, onarım aracı, onarım-bakım, onarlı dizge, onay belgesi, onay markası, onaylatılmak, onaylattırma, onaylı tasar, onaylı tıpkı, ondalık sayı, Ondokuzmayıs, onkoserkozis, onkovirüsler, on’lar klübü, onlar kümesi, ...

11 harfli

on binlerce, onarabilmek, onarıklamak, onarımcılık, oñat gelmek, onay kutusu, onayabilmek, onayaklılar, onaylamalık, onaylatılma, onbeşhamamı, ondalık imi, ondan kelli, ondan soğra, onikoforlar, onlu açılım, onlu çekesi, onlu üleşke, onluk bozma, onomatopeik, onuk barjık, ...

10 harfli

on paralık, on parasız, on sütunlu, on yaşamak, ona tümler, onamlı çek, onarabilme, onarıcılık, oñat dillü, oñatlaşmak, onay almak, onayabilme, onaylamama, onaylanmak, onaylatmak, onaylı çek, onbiraylık, Onbirnisan, Onchocerca, ondabirlik, ondalanlık, ...

9 harfli

on (gadâ), oñ bihmeg, on binlik, on birisi, on ikilik, ona sebep, oñaklamak, onaltılık, onarcacıl, onargıcıl, onarılmak, oñat kişi, onatlamak, onaylamak, onaylanış, onaylanma, onaylatma, Onbaşılar, onbaşılık, onceleyin, onculayın, ...

8 harfli

on birli, ona buna, oñaltmak, onarılma, onarımcı, onartıcı, onartmak, onay imi, onaylama, onbuyruk, onca döy, Oncicola, ondalama, ondan ka, ondeleci, oñdurmag, ondurmak, ondüleci, ondüleli, ongarmak, onglamak, ...

7 harfli

on beyi, on para, on-line, onalmak, onanası, onanizm, onanmak, onarıcı, onarımı, oñarmah, onarmak, onartma, onaşmak, Onatkan, Onatkut, oñatlık, onatmak, oñatsız, onaysız, onbeşli, Onbudak, ...

6 harfli

Onacak, oñacca, onaçan, onaçça, oñadar, oñağan, Onağıl, onahça, onamak, onanma, Onaran, onarca, onargı, onarık, onarım, onarlı, onarma, onartı, onaşca, onaşma, onatca, ...

5 harfli

on on, onama, onarı, onart, onası, onazu, onbar, onbul, oncah, oncak, oncâz, oncuk, oncül, ondaç, ondan, onese, oneze, Ongan, Ongay, ongen, onglu, ...

4 harfli

Onaç, onak, onal, onam, Onan, onar, onat, onay, onba, onca, onda, ôñde, Onel, Oner, Ongu, onlu, onma, Onuğ, onuk, Onul, onum, ...

3 harfli

ona, ôñe, onk, ons

2 harfli

Kelime Ara