sürdürme davranışı

sürdürme davranışı İng. maintenance behavior

Besin arama, çiftleşme, üreme vb. gibi günlük faaliyetlerin yapılmasında hayvanın davranışı.


sürdürme davranışı için benzer kelimeler


sürdürme davranışı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'r', 'd', 'ü', 'r', 'm', 'e', ' ', 'd', 'a', 'v', 'r', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
sürdürme davranışı kelimesinin tersten yazılışı ışınarvad emrüdrüs diziliminde gösterilir.