sürdürülebilir büyüme

sürdürülebilir büyüme İng. sustainable growth

1. Ekonominin sürekli olarak doğal gayrisafî yurtiçi hasıla düzeyinde kalmasını sağlayan büyüme. 2. Bir firmanın borçlanmadan ne kadar büyüyebileceğini gösteren ya da mali kaldıracı değiştirmeksizin firmanın büyüyebileceği ençok oran. 3. bk. sürdürülebilir kalkınma


sürdürülebilir büyüme için benzer kelimeler


sürdürülebilir büyüme, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'r', 'd', 'ü', 'r', 'ü', 'l', 'e', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', ' ', 'b', 'ü', 'y', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
sürdürülebilir büyüme kelimesinin tersten yazılışı emüyüb rilibelürüdrüs diziliminde gösterilir.