süt kuzusu

süt kuzusu

a. 1. hay. b. Doğumdan ikinci ayın sonuna kadar olan ve ana sütü emen erkek veya dişi kuzu. 2. mec. Çok küçük çocuk, bebek, yavru. 3. mec. Çok nazlı büyütülmüş kimse.


süt kuzusu İng. sucker lamp

Annesini emen ve kesim için gerekli ağırlığa ulaşması için büyütülen kuzu.


süt kuzusu için benzer kelimeler


süt kuzusu, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 't', ' ', 'k', 'u', 'z', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
süt kuzusu kelimesinin tersten yazılışı usuzuk tüs diziliminde gösterilir.