albüminli süt

albüminli süt İng. albumin rich milk

Kazein miktarına yakın oranda albümin içeren süt.


albüminli süt için benzer kelimeler


albüminli süt, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'b', 'ü', 'm', 'i', 'n', 'l', 'i', ' ', 's', 'ü', 't', şeklindedir.
albüminli süt kelimesinin tersten yazılışı tüs ilnimübla diziliminde gösterilir.