asitlendirilmiş süt

asitlendirilmiş süt İng. acidified milk

Laktik asit veya sitrik asit katılarak özel olarak hazırlanmış süt.


asitlendirilmiş süt için benzer kelimeler


asitlendirilmiş süt, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'i', 't', 'l', 'e', 'n', 'd', 'i', 'r', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 's', 'ü', 't', şeklindedir.
asitlendirilmiş süt kelimesinin tersten yazılışı tüs şimliridneltisa diziliminde gösterilir.