TÜR ile başlayan kelimeler

TÜR ile başlayan veya başında TÜR olan kelimeler 396 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tür aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tür anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre TÜR ile başlayan kelimeler

25 harfli

türdeş denklemler dizgesi, türetilmiş çıkarım kuralı, Türkiye İstatistik Kurumu

24 harfli

türdeş bilgisayarlar ağı, türevin geometrik anlamı, türevsel eşyapı dönüşümü, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye-AET Geçiş Dönemi

23 harfli

türetilebilme katsayısı, türetilmiş dizimsel tür, Türk Yan Sanayi Borsası, türlerin oluşumu yasası, türdaşçıl kan eriden öz

22 harfli

türdeş olmayan sermaye, türdeş türetik denklem, türetilebilme önermesi, türev titrasyon eğrisi, Türkiye Turizm Bankası

21 harfli

türdeş ilingesel uzay, türetik ilingebilgisi, türetik katmanlı uzay, türetilmiş gereksinme

20 harfli

Türbinli bastıraklar, türevlenebilir işlev, türevsel çözümleyici, Türkiye-AB Son Dönem, türler arası kalıntı, türlü biçimli sözcük, türnük türnük gitmek

19 harfli

türedışı, heteronom, türetik uzambilgisi, türetilebilir atlas, türetilebilir işlev, Türk Cumhuriyetleri, Türk kırmızısı yağı, türünde sesli modem

18 harfli

türdeş çok terimli, türdeş olmayan mal, Türk Ankara keçisi, Türk Ankara kedisi, Türk-Kafkas köpeği, Türkiye İş Bankası, türküsünü çağırmak, türlerin korunması, Türlü çeşit açılar, türül türül tütmek, türüm türüm tütmek

17 harfli

türbülansa girmek, türeşik topraklar, türetilebilme imi, türevin iategrali, Türk çoban köpeği, Türkiye İş Kurumu, türlenik (gözler)

16 harfli

türbülanslı akım, türdeş fonksiyon, türemiş belirteç, türetilmiş birim, türetim dönüşümü, türev proteinler, türevsel denklem, türeyimsel tanım, Türkgeldi koyunu, Türkiye Türkçesi, Türkmenkarahüyük, türlü boyanırlık

15 harfli

tür çeşitliliği, türdeş altbölüm, türdeş konaçlar, türekçe yazılış, türetik denklem, türetik işlence, türetilmiş dizi, türetilmiş küme, türetilmiş öbek, türetilmiş puan, türev gönderimi, türev piyasalar, Türkbeylikkışla, Türkçeleştirmek, Türkhacılarhanı, Türklük bilgisi, Türkmenmecidiye, Türkmenmezraası, türkü kaldırmak, türkü tutturmak, türkü yırlatmak

14 harfli

tür molaritesi, tür zenginliği, türbülent akım, türdeş akışkan, türdeş denklem, türdeş sermaye, türdeş yapışma, türdeşleştirme, türe uymazlığı, türel inceleme, türemiş kelime, türemiş sözcük, türetken işleç, türev şekerler, türevsel eşlev, türevsel süreç, Türk poyıntırı, Türk Standardı, Türkçeleştirme, Türklük bilimi, Türkmensarılar, ...

13 harfli

türdeş ışınım, türe çıkarmak, türek sesliği, türekçe keser, türekçe yurdu, türemiş eylem, türemiş sıfat, türemiş talep, türetik biçim, türetilebilme, türev ürünler, türeyen işlev, Türk Eximbank, türk gözeresi, Türkleştirmek, Türkmenakören, Türkmencamili, Türkmenlioğlu, türküleştirme, türlü bölünüş, türtür tütmek

12 harfli

tür agregatı, türbidimetri, türdeş bölge, türdeş denge, türdeş işlev, türdeş süreç, türek bilimi, türek yanacı, türem işleci, türeme anlam, türeme ünsüz, türemiş fiil, türemiş isim, türemiş zarf, türemli uzay, türetebilmek, türetik yapı, türetimcilik, türev donlar, türev işlevi, Türk eriyiği, ...

11 harfli

türbe eriği, türbelarlar, türdeş alan, türdeş uzay, türdeş ürün, türe yapmak, türek eşili, Türel işlem, türem türem, türeme fiil, türeme ünlü, türetebilme, türev istem, türev talep, türeyebilir, Türk aksağı, Türk biberi, Türk mavisi, Türk meşesi, Türk tazısı, Türkbakacak, ...

10 harfli

tür ayrımı, türardışık, türbelalar, türdeş mal, türekçecil, türekçelik, türekçemsi, türeme dil, türemiş ad, türeneksiz, türeyimsel, türk eğeri, Türk eyeri, Türkçayırı, Türkevleri, Türkkarsak, Türkkeşlik, türkkupası, Türkleşmek, Türkmenler, Türkolojik, ...

9 harfli

türbülans, türbülent, türdeşlik, Türediler, türekleme, Türkaslan, Türkbahçe, Türkçülük, Türkdoğan, Türkdoğdu, Türkhüyük, Türkleşme, Türkmence, Türkmenli, Türkmeşen, Türkobası, Türkoloji, Türksevin, Türktanır, türküleme, Türkyurdu, ...

8 harfli

türbedar, türbelik, türcülük, türemcil, Türk eli, Türk otu, Türkayşe, Türkçeci, Türkçesi, Türkelli, Türkgücü, Türkiyat, Türkkâri, Türkköyü, türkmani, türkmani, Türkofis, Türkoğlu, Türkolog, Türkören, Türkvari, ...

7 harfli

tür adı, türaltı, türecil, Türehan, türekçe, türemek, Türemen, türemgi, türemsi, türende, türenti, türeten, türetik, türetim, türetiş, türetke, türetme, türeyen, türeyiş, türhiye, Türk-İş, ...

6 harfli

Türabi, türban, türbin, türcan, türdeş, türedi, türefi, türeli, türeme, türene, Türgün, türhaş, Türkân, Türkay, türkce, Türkçe, Türkçü, Türker, türkeş, Türkiz, Türkol, ...

5 harfli

türap, türbe, türek, türel, türem, türen, türev, türke, türki, türku, türkü, türli, türlü, türme, türta, türtü, türük, türüm, türün, türüs, türüt, ...

4 harfli

türe, türh, türk, türz

3 harfli

tür

Kelime Ara