te`diye

te`diye

ödeme, (özellikle) akça-ödeme.


te`diye için benzer kelimeler


te`diye, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', '`', 'd', 'i', 'y', 'e', şeklindedir.
te`diye kelimesinin tersten yazılışı eyid`et diziliminde gösterilir.