tedhiş

tedhiş Ar. tedh³ş

a. (tedhi:şi) esk. Yıldırı.


tedhiş, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'd', 'h', 'i', 'ş', şeklindedir.
tedhiş kelimesinin tersten yazılışı şihdet diziliminde gösterilir.