tedik

tedik

1.bk. tetik (I)-1. 2.bk.tetik (I)-2.


tedik

Uyanık, açıkgöz


tedik

Çabuk davranan, çevik.


tedik, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'd', 'i', 'k', şeklindedir.
tedik kelimesinin tersten yazılışı kidet diziliminde gösterilir.