tedip

tedip, -bi Ar. te¢d³b

a. (te:di:bi) esk. Uslandırma, yola getirme, terbiye etme.


tedip için benzer kelimeler


tedip, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'd', 'i', 'p', şeklindedir.
tedip kelimesinin tersten yazılışı pidet diziliminde gösterilir.