tediye

tediye Ar. te¢diye

a. (te:diye) tic. esk. 1. Para vb. bir şey verme, ödeme. 2. Gerçekleşen bir alacağı para ile ödeme.


tediye

bk. ödeme


tediye için benzer kelimeler


tediye, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'd', 'i', 'y', 'e', şeklindedir.
tediye kelimesinin tersten yazılışı eyidet diziliminde gösterilir.