tedvir

tedvir Ar. tedv³r

a. (tedvi:ri) esk. 1. Çevirme. 2. Yönetme, çekip çevirme.


tedvir için benzer kelimeler


tedvir, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'd', 'v', 'i', 'r', şeklindedir.
tedvir kelimesinin tersten yazılışı rivdet diziliminde gösterilir.