teğetsel olmayan yörünge

teğetsel olmayan yörünge İng. non-tangental orbit

(...)


teğetsel olmayan yörünge için benzer kelimeler


teğetsel olmayan yörünge, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'ğ', 'e', 't', 's', 'e', 'l', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'y', 'a', 'n', ' ', 'y', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'g', 'e', şeklindedir.
teğetsel olmayan yörünge kelimesinin tersten yazılışı egnüröy nayamlo lesteğet diziliminde gösterilir.