tegmentum mezensefali

tegmentum mezensefali İng. tegmentum mesencephali

anat. Crura cerebri ile tectum mesencephali arasında kalan ve orta beynin büyük bir bölümünü oluşturan kısım.


tegmentum mezensefali için benzer kelimeler


tegmentum mezensefali, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'g', 'm', 'e', 'n', 't', 'u', 'm', ' ', 'm', 'e', 'z', 'e', 'n', 's', 'e', 'f', 'a', 'l', 'i', şeklindedir.
tegmentum mezensefali kelimesinin tersten yazılışı ilafesnezem mutnemget diziliminde gösterilir.