akuaduktus mezensefali

akuaduktus mezensefali İng. aquaeductus mesencephali

anat. Orta beyin su yolu.


akuaduktus mezensefali için benzer kelimeler


akuaduktus mezensefali, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'u', 'a', 'd', 'u', 'k', 't', 'u', 's', ' ', 'm', 'e', 'z', 'e', 'n', 's', 'e', 'f', 'a', 'l', 'i', şeklindedir.
akuaduktus mezensefali kelimesinin tersten yazılışı ilafesnezem sutkudauka diziliminde gösterilir.