teleradar

teleradar Fr. téléradar

a. (te'leradar) Televizyon aracılığıyla radar görüntüsü alma işi.


teleradar, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'l', 'e', 'r', 'a', 'd', 'a', 'r', şeklindedir.
teleradar kelimesinin tersten yazılışı radarelet diziliminde gösterilir.