İçinde TEL geçen kelimeler

İçinde TEL geçen kelimeler 1624 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tel aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tel anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TEL geçen kelimeler

25 harfli

Amerikan tel tüylü kedisi, belirsiz süreyle erteleme, benimsenir nitelik düzeyi, çok tabakalı yassı epitel, endotelyokoriyal plasenta, epitel reseptör hücreleri, Epiteliyokist enfeksiyonu, ertelenmiş yordam çağrısı, integral üstel fonksiyonu, nitel açıklayıcı değişken, niteliksiz kredi piyasası, Phalacrocorax aristotelis, retiküloendotelyal sistem, sayılama nitelik denetimi, tam kerteli karesel biçim, timpanik zar atelektazisi, yüksek endotelli venüller

24 harfli

Acanthamoeba castellanii, adrenerjik sinir telciği, Barbastella barbastellus, Barbestella barbastellus, cüstelemek, (custalamak), değiştirilmiş üstel eğri, dürtelek “dürtelemek”ten, ertelenmiş yükümlülükler, kişisel geçmiş listeleri, lamina septi telensefali, nitelik denetim çizeneği, on iki telli cennet kuşu, soğuk çekilmiş çelik tel, şeamet tellallığı yapmak, teleolojik etik teoriler, televizyon yapım merkezi, televizyon yayın merkezi, televizyonculuk öğretimi, televizyonla yayım hakkı, telsiz bağlantısı yayacı, tersüstel olağan dağılım, ...

23 harfli

Aedes pseudoscutellaris, beyaz telefonlu filmler, borç erteleme kulüpleri, Crillon Oteli Komisyonu, dış yardım birlikteliği, epitelyokoryal plasenta, Euplectella aspergillum, genişletilmiş öznitelik, Gigli’nin tel testeresi, hemoendotelyal plasenta, kusurlu epitel gelişimi, kütüğe yazımın niteliği, Locustella luscinioides, miyoepiteliyal hücreler, Natelson mikrogazometre, nitelikli işgücü kuramı, oniki-telli cennet kuşu, öznitelik soyutlayıcısı, postözofagal sinir teli, televizyon toplumbilimi, televizyonla yayınlamak, ...

22 harfli

alveoler epitelizasyon, bazal hücre epteliyomu, “castellani” sayrılığı, geniş marjlı pariteler, ikil tersüstel çizecek, kaliteli baskıya yakın, Locustella fluviatilis, nitel bağımlı değişken, odaklanmış telli lamba, oniki telli cennetkuşu, özgün televizyon oyunu, Scyliorhinus stellaris, sinir yaygın tel et ur, siyah-beyaz televizyon, tam nitelikli alan adı, taşınabilir televizyon, tela subkutenea korona, televizyon görüntülüğü, televizyon göstericisi, televizyonculuk uğraşı, televizyonla yayınlama, ...

21 harfli

altı telli cennetkuşu, ammonotelik hayvanlar, Aristotelesçi tiyatro, bankalar birlikteliği, birliktelik katsayısı, düşük nitelikli kredi, epiteliotropik lenfom, esteziyonöroepitelyom, germe teli uygulaması, kas teli hiperplazisi, kıkırdaklı tel (doku), lenfoepiteliyal timom, meteliğe kurşun atmak, ses telleri demetleri, silindirsel epitelyum, tel başlığı (tepelik), tel öz donum ağırlığı, tel solumansal üfürük, tela subkutenea kunei, tela subkutenea limbi, tela subkutenea zolea, ...

20 harfli

(birini) telaş almak, bahriye çiftetellisi, bir sıralı epitelyum, birliktelik ile hali, çok-sıralı epitelyum, eksik kerteli tahmin, entelektüel mülkiyet, epitel kas hücreleri, ertelenmiş doygunluk, Hotelling T-dağılımı, ikili nitel değişken, kastellani sayrılığı, kutucuklu televizyon, liberasyon listeleri, listelenmemiş sürücü, Mustelus punctulatus, nitel kukla değişken, nitelik etiketlemesi, parlak Bessemer teli, patella dislokasyonu, sıcak telli çözümleç, ...

19 harfli

Acipenser stellatus, birliktelik kredisi, Blattella germanica, Borel-Cantelli savı, cezanın ertelenmesi, çok tabakalı epitel, çoksıralı epitelyum, entelektüel sermaye, epitel kas gözeleri, ertelenmiş krediler, gözereli tel (doku), hemanjiyoendotelyom, itimat telkin etmek, kalsifiye epitelyom, kartela (Doğaçlama), kas hücresi telciği, kırmızı kas telleri, külteli damar tomur, Le Chatelier ilkesi, meytellâlide kalmak, muhabbet tellallığı, ...

18 harfli

ateşlik göbek teli, aynı telden çalmak, borcun ertelenmesi, Botaurus stellaris, bulaşıcı epitelyom, Colymbus stellatus, eğitim televizyonu, halkalı tel tutucu, hızkeser kaplıteli, Hotelling sınaması, ikil üstel dağılım, iteleyip sümelemek, kablolu televizyon, kambiyo pariteleri, kancalı tel tutucu, kirpikli epitelyum, koryonik epitelyom, Malherbeepitelyomu, mekanik televizyon, Motella tricirrata, nitel seçim modeli, ...

17 harfli

alçalan kerteleme, ankesörlü telefon, atellan komedyası, attelan komedyası, belirtici nitelik, beyaz kas telleri, Billûrlulif (tel), Briggs tersüsteli, cama kaynayan tel, Catulus stellaris, Citellus citellus, çelik telli halat, çeteleyi şaşırmak, çift kıvrımlı tel, çocuk televizyonu, geleneksel kartel, genel tel urlanım, genelleşik tel ur, germinatif epitel, Hastelloy alaşımı, her telden çalmak, ...

16 harfli

alçalan kertelme, aldatıcı nitelik, aliynen teliynen, antelmentik ilaç, Aristotelesçilik, bayağı tersüstel, borsada erteleme, çöz telmikçil ur, Diyarbakır Oteli, elem telem etmek, elementel analiz, epitelimsi hücre, erketelik yapmak, genç televizyonu, kerteleme aygıtı, kerteleme gediği, kerteleme örneği, kittel plakaları, kondroendotelyom, kontörlü telefon, kutu-tel çizgesi, ...

15 harfli

akım kerteleyen, anjiyatelektazi, Ateles paniscus, ayırıcı nitelik, aynalı teleskop, bakırlanmış tel, bestelenebilmek, besteleyebilmek, besteleyivermek, bezemsi bitelge, birli öznitelik, bitelgi kırtışı, bizmut tellürür, borç ertelemesi, cep televizyonu, cevaplı telgraf, çeteleye dönmek, çiftel piyasası, çifteleyebilmek, çok telli kablo, çoklu öznitelik, ...

14 harfli

bestelenebilme, besteleyebilme, besteleyiverme, biçim niteliği, böktelek olmak, çifteleyebilme, çocuk çeteleri, desteleyebilme, desteleyicilik, el televizyonu, elastik teller, entel takılmak, entelektüalizm, entelektüellik, epiteliotropik, ertelenebilmek, ertelenmiş kâr, erteletebilmek, erteleyebilmek, galvanizli tel, Gavia stellata, ...

13 harfli

Agama stellio, Amstel Kulübü, apeks patella, araç telefonu, Aristotelesçi, bordetellozis, borsa tellalı, bölge karteli, çetele kağıdı, çeteleştirmek, durduraç teli, durdurma teli, düzlemsel tel, elektrik teli, elementel gaz, epitel dokusu, Epiteliyokist, epitelizasyon, ertelenebilme, erteletebilme, ertelettirmek, ...

12 harfli

aşurtma teli, ateloprozopi, atelye resmi, bitkisel tel, cep telefonu, citteli keçi, çeteleştirme, çötele atmak, dantel ağacı, eğitimli tel, entelozlamak, epiteliyalis, ertelettirme, faiz karteli, firketelemek, genel kartel, hüsnütelakki, iteleyebilme, kantel atmak, Kanthal teli, kartelleşmek, ...

11 harfli

ammonotelik, antelmentik, bestelenmek, besteletmek, bez epiteli, beze teluru, birliktelik, bükteletmek, cötel etmek, cüsteletmek, çenteleşmek, çiftelenmek, çifteleşmek, destelenmek, desteletmek, desteleyici, dikenli tel, dürtelekçil, el telefonu, elâstik tel, entelèkheia, ...

10 harfli

amyant tel, apart otel, atelektazi, bestelemek, bestelenme, besteletme, betelenmek, beteleşmek, birlikteli, braditelik, buktelemek, butik otel, büktelemek, ciftelemeğ, Clitellata, çarpmateli, çentelemek, çeteleşmek, çiftelemek, çiftelenme, çifteleşme, ...

9 harfli

acentelik, ahestelik, akantella, alüftelik, astelsayı, aşüftelik, besteleme, betelenme, beyaz tel, Blattella, çelik tel, çentelmek, çetelemek, çeteleşme, çifteleme, çitelemek, çötelemek, dallı tel, dantelsiz, desteleme, dürteleme, ...

8 harfli

ağsı tel, bam teli, bestelik, beştelli, Beteljöz, betelmek, cettelek, cörtelik, çentelek, çeteleci, Çifteler, çiftelik, çiktelik, çörtelek, çöştelek, çüftelli, dantelli, Davuteli, entelekt, erişteli, erteleme, ...

7 harfli

ağ teli, antelle, asbetel, besteli, bitelge, bitelik, çenteli, çevteli, çifteli, çörtele, çötelek, düz tel, endotel, ertelik, hetelek, hötelek, incetel, iteleme, itellik, kartela, kötelek, ...

6 harfli

atelya, atelye, bestel, certel, çetele, çiğtel, çötele, Çöteli, dantel, epitel, hastel, itelli, kantel, kartel, kastel, kattel, kertel, kestel, Kortel, maktel, Mertel, ...

5 harfli

aktel, çetel, çötel, entel, gatel, hetel, kötel, metel, mıtel, mitel, motel, nitel, öteli, patel, şetel, telas, telaş, telbe, telce, telci, telçe, ...

4 harfli

atel, otel, ötel, stel, tela, tele, teli, utel

3 harfli

tel

Kelime Ara