telgrafname

telgrafname Fr. télégraphe + Far. n¥me

a. Telgraf metni: “Bu mülahazaya binaen, padişaha hitaben bir telgrafname hazırlandı.” -Atatürk.


telgrafname, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'l', 'g', 'r', 'a', 'f', 'n', 'a', 'm', 'e', şeklindedir.
telgrafname kelimesinin tersten yazılışı emanfarglet diziliminde gösterilir.