telomer

telomer İng. telomere

(Yun. telos: uç; meros: parça) Ökaryot kromozomunda telomerazla katalizlenerek karakteristik telomer dizilerini içeren kromozomun uç kısmı.


telomer İng. telomere

Lineer ökaryotik kromozomların uçlarında bulunan özelleşmiş nükleik asit yapısı (insanda TTTAGG altılı nükleotit tekrarları).


telomer, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'l', 'o', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
telomer kelimesinin tersten yazılışı remolet diziliminde gösterilir.