telsiz bağlantısı yayacı

telsiz bağlantısı yayacı İng. microwave relay .station

TV. Yüksek tepelere birbirini görebilecek biçimde kurulan, bir önceki yayaçtan aldığı imleri yükselterek bir sonrakine aktaran, hem alıcı hem verici olarak çalışan telsiz bağlantısı sağlayıcı yayaç.


telsiz bağlantısı yayacı için benzer kelimeler


telsiz bağlantısı yayacı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'l', 's', 'i', 'z', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'n', 't', 'ı', 's', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'y', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
telsiz bağlantısı yayacı kelimesinin tersten yazılışı ıcayay ısıtnalğab zislet diziliminde gösterilir.