temayüz

temayüz Ar. tem¥yuz

a. (tema:yüz) esk. Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme.


temayüz için benzer kelimeler


temayüz, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'm', 'a', 'y', 'ü', 'z', şeklindedir.
temayüz kelimesinin tersten yazılışı züyamet diziliminde gösterilir.