teme

teme

Tümden : Bu iş teme kaldı.


teme, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
teme kelimesinin tersten yazılışı emet diziliminde gösterilir.