temel doğruluk çizelgesi

temel doğruluk çizelgesi İng. elementary truth table

Doğrusal bir eklemin yorumunu belirleyen doğruluk çizelgesi.


temel doğruluk çizelgesi için benzer kelimeler


temel doğruluk çizelgesi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'm', 'e', 'l', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'l', 'u', 'k', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
temel doğruluk çizelgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleziç kulurğod lemet diziliminde gösterilir.