temeyyüz

temeyyüz Ar. temeyyuz

a. esk. Kendini gösterme, sivrilme.


temeyyüz için benzer kelimeler


temeyyüz, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'm', 'e', 'y', 'y', 'ü', 'z', şeklindedir.
temeyyüz kelimesinin tersten yazılışı züyyemet diziliminde gösterilir.