temlikname

temlikname Ar. teml³k + Far. n¥me

a. (temlikna:me) Bir hakkın diğer bir kimseye geçirildiğini gösteren belge.


temlikname, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'm', 'l', 'i', 'k', 'n', 'a', 'm', 'e', şeklindedir.
temlikname kelimesinin tersten yazılışı emankilmet diziliminde gösterilir.