temsil etmek

temsil etmek

1) hak ve görev bakımından bir kimse veya topluluğun adına davranmak: “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler.” -Anayasa. 2) bir eseri sahnede oynamak: “Ayağa kalktı, ezberlediği bir sahneyi temsil etti.” -P. Safa. 3) belirgin özellikleriyle yansıtmak, sembolü olmak: “Sizin temsil ettiğiniz zümre bu sahada belli başlı bir rol oynayacak kudrette değildir.” -Y. K. Karaosmanoğlu.


temsil etmek için benzer kelimeler


temsil etmek, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'm', 's', 'i', 'l', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
temsil etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte lismet diziliminde gösterilir.