tendür

tendür

Ocağa konulup üstünde ekmek pişirilen, çamurdan yapılma, koni biçiminde araç.


tendür, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'n', 'd', 'ü', 'r', şeklindedir.
tendür kelimesinin tersten yazılışı rüdnet diziliminde gösterilir.