tendürüslük

tendürüslük

Temizlik, titizlik.


tendürüslük, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'n', 'd', 'ü', 'r', 'ü', 's', 'l', 'ü', 'k', şeklindedir.
tendürüslük kelimesinin tersten yazılışı külsürüdnet diziliminde gösterilir.