teneffüs zili

teneffüs zili

a. Okullarda dersin bittiğini bildiren zil sesi.


teneffüs zili için benzer kelimeler


teneffüs zili, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'n', 'e', 'f', 'f', 'ü', 's', ' ', 'z', 'i', 'l', 'i', şeklindedir.
teneffüs zili kelimesinin tersten yazılışı iliz süffenet diziliminde gösterilir.