tengir mengir

tengir mengir

Paldır küldür (yuvarlanma için).


tengir mengir için benzer kelimeler


tengir mengir, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'n', 'g', 'i', 'r', ' ', 'm', 'e', 'n', 'g', 'i', 'r', şeklindedir.
tengir mengir kelimesinin tersten yazılışı rignem rignet diziliminde gösterilir.