tensil sahası

tensil sahası

a. Ağacın düşen yapraklarının toplandığı alan.


tensil sahası için benzer kelimeler


tensil sahası, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'n', 's', 'i', 'l', ' ', 's', 'a', 'h', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
tensil sahası kelimesinin tersten yazılışı ısahas lisnet diziliminde gösterilir.